Agil udvikling

Projektledelse, produkt- og maskinudvikling...

2017-2018 Brandt Diamant A/S

Projektledelse og maskinudvikling bl.a. i Inventor 3D. Confidentielt projekt.


2017-2018 Sv. Søger og Søn - Karrossoriopbygning

Produktudviklingsopgave. Tyndpladekonstruktion i 3D(Inventor). Confidentielt projekt.


2017-2018 Allesøe Specialmaskiner

Samarbejdsprojekt omkring produktudvikling af Robcon patentansøgt metode til detektion af væskeforurering på medicoemner for Novo Nordisk.


2012 Teknologisk institut

Videnkupon samarbejde omkring udvikling af løsning til detektion af væskeforurering på medico emner. Udviklet og testet meget simpel og sikker metode - Patentansøgning udarbejdet. 


2013-2016 Kopenhagen Fur

Projekter:
Flowpack (Rolle: Senior projektleder/udviklingsingeniør)
Færdigudvikling/idriftsættelse af specialudviklet 250 meter lang maskinlinie til semiautomatisk optælling/registrering og flowpakning(Vacuum/CO2 skylning) af minkskind i poser. Efterfølgende fuldautomatisk nedpakning af disse i pap-kasser, samt vejning, strapning og labelpåsætning, samt transport til/kassestacking på paller. Internationalt udviklingsprojekt med 8 hoved-underleverandører.

Se video om anlægget her: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=jQZiqg8A3hM 

Udrulning af yderligere 3 stk. flowpackere: https://www.youtube.com/watch?v=VO_9O6s2G-A


Nye FR anlæg (Rolle: Senior projektleder/udviklingsinhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=jQZiqg8A3hMgeniør)
Udvikling og indkøb af 2 stk. nye udstyr til multispektral farve-renheds måling, samt udsortering af minkskind på transportvogne. Begge FR anlæg er netop godkendt af KF, da de lever op til og overgår de opstillede performancekrav med 15-18%.

Udbudproces Nye Minkvogne (Rolle: Teknisk supervisor/udviklingsingeniør)
Teknisk specifikation(bl.a 3D optegning) for udbudsproces omkring Minktransportvogne(KF har p.t. ca. 12.000 vogne) Har i samarbejde med projektgruppen fundet ny dansk leverandør, som er i gang med at producere de første 0-serie vogne.(årlig 6-cifret besparelse)

Furgrabber (Rolle: Senior projektleder/udviklingsingeniør)
- Udvikling af Furgrabber robotapplikation til flytning af skind fra transportvogn til opliggerbånd foran KF´s måleudstyr til længdesortering. 

- Udrulning af yderligere 3 Furgrabber Robot applikationer ved længdesortering
Se video af robotten her: https://www.youtube.com/watch?v=op755N7nadk 

Furfeeder forsøgsudstyr/prototype (Rolle: Projektleder + udviklingsingeniør)
Udviklet unikt 3D machine-vision system(3 Kuka Agilus robotter) der fra transportvogn picker og overfører enkelt skind til automatiske målemaskiner. 


2015 DMRI/Teknologisk Institut

Projektledelse/udvikling af automatisk prototypemaskine til skylning af bundender. Herunder udvikling af kaskadevands-løsning integreret i maskinen, der halverer vandforbrug, reducerer tilbagebetalingstid med 1,3 år, samt muliggør samtidig CIP og kalkfjernelse.


2011-2013 Synergy Minds(selvstændig virksomhed)

Konsulent for Herslev Bryghus - bl.a arbejdet med teknisk projektledelse, proces- og produktionsoptimering. 

Opfindervirksomhed - Udvikling og kommercialisering af egne opfindelser.


2002-2011 DMRI - Slagteriernes Forskningsinstitut

RD Project Manager /Mechanical Engineer: development of dedicated robots/machinery for pig-slaughtering and cleaning at the abattoir + development of dedicated computer vision systems for proces- and quality control in the meat industry:
"AUVO cleaning robot" that automates cleaning of the interior of the pig-transport-vehicles.
"Visstick vision system" ensures correct sticking of the pigs. http://www.butina.eu/products/visstik_new
"Visabcess" ensures that visual abcesses in meat are detected at unmanned operations
+ involved as creative inventor in 15 other projects....


1999-2002 Gerstenberg og Agger

Udvikling og indkøring af multisize pakkemaskine til indpakning af magarine til fødevareindustrien.