Agil udvikling

Projektledelse, produkt- og maskinudvikling...


Typisk opgaveforløb

1. Opstartsmøde

Uforpligtende gratis opstartsmøde, hvor vi i fællesskab afdækker/afstemmer:

  • Behov for fortrolighedsaftale ?

  • Dit/Jeres behov ?

  • Løsningsmuligheder ?

  • Matcher behov med vores kompetencer ?

  • Hvis ja, plan for videre forløb ?

2. Opgave-/forventningsafstemning

Fremsendt opgavespecifikation/tilbud, hvor vi skriftligt opsummerer opgavebeskrivelse, mål, kravspec, plan, tidsplan, pris mv. Denne forventes tilrettet af kunde, så alle er enige om opgaven, specifikationen, målene, ressourcerne og omkostningerne.

3. Opgaveudførelse og -opfølgning

Opgavestart og -udførelse, hvor der løbende efter opgavens størrelse og behov, afholdes korte effektive statusmøder med kunden, som sikrer at opgaveløsningen er på sporet og indenfor opgavens økonomiske og tidsmæssige ramme.

4. Aflevering og evaluering

Løsningsaflevering, typisk praktisk demo, som viser at udarbejdet løsning lever op til aftalte specifikation. Herefter bedes vi kunden udarbejde en kort evaluering af opgaveudførelsen og samarbejdet med os, således at vi kan blive endnu bedre til at løse Jeres opgaver i fremtiden.


Forretnings-orienterede og omkostningsbevidste ydelser!

Robcon konsulentydelser er specialiseret omkring det kreative arbejde med produkt- og procesudviklings-faser(behov, idé, proof of concept, funktionsmodel, prototypetest) og med teknisk analyse/ problemløsning indenfor produktionsoptimering. Robcon er kendetegnet ved at tilgå opgaver med forretningsorienteret, omkostningsbevidst, "hands on", struktureret og målrettet disciplin ud fra en forudgående grundig infoindsamling og dialog/forventnings-afstemning med kunden. 

Robcon har +19 års praktisk udviklings- og arbejdserfaring fra bl.a iværksætter-/opfinderprojekter, slagteri-industri, landbrug, automatiseret rengøring, apparatudvikling, magarine-industri og øl-produktion. 

Samarbejdspartnere og Netværk

Robcon samarbejder med en række selvstændige dygtige konsulenter og underleverandører/maskinbyggere og har derudover et kæmpe netværk af GTS-konsulenter(Teknologisk Institut/Slagteriernes Forskningsinstitut), produktionsfolk, salgsfolk, strategifolk, kødforskere, maskinudviklere, visioneksperter, brancheorganisationsfolk, studerende/lektorer ved DTU, KU, mv.

Ring til Robcon og hør nærmere om mulighederne for netop Din/Jeres virksomhed. Mob: + 45 42 27 80 20.