Agil udvikling

Projektledelse, produkt- og maskinudvikling...

Teknologi udvikling

Specialist ydelser:

Generalist ydelser: 

  •  Behovsananalyse / behovsniveauanalyse

Når et specifikt behov/problem erkendes og ønskes løst, er det essentielt at analyse og angribe det for virksomhedens mest optimale behovsniveau. Det lyder umiddelbart noget akademisk, men et eksempel viser meningen med galskaben: Et biologisk vacuumpakket produkt ligger hulter til bulter i en container efter vacuumpakning. Der ønskes udviklet en maskine som kan separere og orientere bulkprodukterne med den tykke ende i en bestemt retning, således at etiketering og pakning i kasser kan automatiseres. En behovsniveau analyse viste at maskinen var unødvendig, da et ovenliggende behovsniveau med fordel kunne angribes, nemlig at undgå kaos i produkt orienteringen. Løsningen blev et simpelt og billigt reolmagasin som modtog produkterne fra dybtrækkeren og transporterede produkterne til etiketering og pakning uden at ødelægge orienteringen.


  • Udviklings-projektledelse

Mangler I en erfaren projektleder til at lede et udviklingsprojekt, kan Robcon tilbyde at udføre projektledelsen som konsulent-ydelse. Robcon anbefaler anvendelsen af en stage-gate udviklingsmodel i kombination med en fornuftigt sammenskruet projektorganisation, herunder styregruppe, følge- og brugergrupper. Modellen sikrer at udviklingen monitoreres og holdes på sporet løbende - at funktion/konstruktion er testet inden en omkostningstung prototype maskine detailkonstrueres, bygges og testes. Robcon har +18 års udviklings- og projektleder erfaring fra bl.a. komplekse maskinudviklings- og visionprojekter i forskellige industrier. 


  • Opstilling af udviklingsspecifikation

For at sikre at det rigtige løsning udvikles er det strengt nødvendigt at udarbejde og kvalitetsikre en såkaldt udviklingsspecifikation, bestående af en udviklingsbeskrivelse og en krav-/ønske og testspecifikation. Grundlaget for denne specifikation forudsætter en grundig infoindsamling for at kortlægge alle de funktions-, kapacitets-, fysiske, biologiske, kemiske, virksomheds- og medarbejderspecifikke, lov-, miljø og arbejdsmiljø krav-/ønsker der er til løsningen. 


  • Idégenerering og -udvikling/-sortering og -priortering

Nye øjne - nye vinkler - nye muligheder! Robcon tilbyder nye friske kreative øjne, som med garanti kan give dig nye kreative løsninger i din idégenereringsproces. Robcon har med stor succes deltaget i over 25 større idégenererings processer, som både deltager og facilitator (projektleder). Robcon anvender en række systematiske værktøjer til både idégenering, -udvikling, - sortering og -priortering. Dette sikrer at løsningsrummet afdækkes bedst muligt, samt at de bedste ideer også priorteres videre i projektet.  • Idévisualisering og tekniske beslutningsoplæg

At vælge dén eller dé rigtige ideer kan være afgørende for et udviklingsprojekts videre skæbne. Robcon har stor erfaring i at udarbejde isometriske produkt/process idé-håndskitser, 3D idémodeller eller i samarbejde med ekstern konsulent, en 3D animation som væsentligt forbedrer et teknisk beslutningsoplæg eller idékatalog. Såfremt kunden ønsker det, kan Robcon udarbejde dele af eller et komplet teknisk-økonomisk beslutningsoplæg/business case indeholdende idébeskrivelse, fordele-ulemper, forretningsmodel, markedsvurdering, konkurrenter, costbenefit beregning, mv.   • Proof of concept / metodeudvikling

For hurtigt at afteste om de fundne delløsninger(ideer) vil fungere i virkeligheden, fremstiller vi simple delfunktions muck-ups/værktøjer, som aftestes for sin funktionsevne, estimeret kapacitet og funktionsstabilitet. Indebærer delfunktionstesten liniær/uliniær bevægelse, kan dette fleksibelt og effektivt aftestes med en standard industrirobot(hos samarbejdspartner). Når alle delfunktions-komponenter gennem praktiske test er fundet egnede og godkendt af projektets følge-/styreruppe, starter næste fase.  • Opbygning og test af funktionsmodel /forsøgsudstyr

Indledende konstrueres/specificeres funktionsmodellen/ forsøgsudstyret i 3D som sikrer en rumlig funktionel vurdering/designproces af komponenterne /maskinen inden vi laver fremstillingstegninger og indhenter tilbud på delkomponenterne. Når det samlede tilbud er godkendt af kunden, ordres alle komponenter som svejses/monteres op hos en af vores samarbejdspartnere. Styringsdelen udføres i tæt samarbejde med en af vores styringsleverandører. Når maskinen er opbygget og "tørtestet" på værkstedet, transporteres den til et egnet testlokale hos kunden, hvor den praktiske aftestning af maskinen påbegyndes i samarbejde med kunden. Når maskinen efter grundige tests har opnået godkendelse i.f.t. kvalitet, kapacitet og funktionsstabilitet påbegyndes dokumentationsdelen, som sikrer at maskinbyggeren har det bedste udgangspunkt for at fremstille en kostbillig, højtydende, stabil og brugervenlig produktionsmaskine.


  • Dokumentation og videntransfer til maskinbygger

Robcon speciale er de tidlige udviklingsfaser, hvorfor vi gør en ære i at videreføre vores arbejde til maskinbyggeren som efterfølgende skal realisere produktionsmaskinen. Såfremt kunden ønsker det bistår vi gerne virksomheden med at finde den bedst egnede maskinbygger til opgaven, ud fra en række opsatte kriterier.