Agil udvikling

Projektledelse, produkt- og maskinudvikling...

Produktudvikling,konstruktion og test

  • Idégenerering og -udvikling/-sortering og -priortering

Nye øjne - nye vinkler - nye muligheder! Robcon tilbyder nye friske kreative øjne, som med garanti kan give dig nye ideer i din idégenereringsproces. Robcon har med stor succes deltaget i over 25 større idégenererings processer/konkurrencer, som både deltager og facilitator (projektleder). Robcon anvender en række systematiske værktøjer til både idégenering, -udvikling, - sortering og -priortering. Dette sikrer at løsningsrummet afdækkes bedst muligt, samt at de bedste ideer også priorteres videre i projektet.   • Idévisualisering og tekniske beslutningsoplæg

At vælge dén eller dé rigtige ideer kan være afgørende for et udviklingsprojekts videre skæbne. Robcon har stor erfaring i at udarbejde isometriske produkt/process idé-håndskitser, 3D idémodeller eller i samarbejde med ekstern konsulent, en 3D animation som væsentligt forbedrer et teknisk beslutningsoplæg eller idékatalog. Såfremt kunden ønsker det, kan Robcon udarbejde dele af eller et komplet teknisk-økonomisk beslutningsoplæg/business case indeholdende idébeskrivelse, fordele-ulemper, forretningsmodel, markedsvurdering, konkurrenter, costbenefit beregning, mv.


  • Fremstilling og test af prototype/funktionsmodel

Inden du ordrer et støbeværktøj til en kvart million, anbefaler vi på det kraftigste at lade os fremstille og teste en prototype eller funktionsmodel for Jer. Afhængig af prototypens størrelse, funktion og/eller overflademæssige krav, rådgiver vi Jer i valget af bedste prototype fremstillingsmetode. Vi har bl.a god praktisk erfaring med at anvende RAPID prototyping/manufactoring fremstillingsmetoder og har et netværk af leverandører som på få dage kan frembringe en meget virklighedsnær model som du kan få i hånden, vurdere visuelt og i nogle tilfælde også funktionelt.(bevægelige dele)  • 3D CAD konstruktion og -modellering

Skal dine ideer eller konstruktion visualiseres/designes er 3D CAD konstruktion(INVENTOR) et suverænt værktøj til at designe, forbedre og kvalitetssikre konstruktionen eller konstruktionsdele, inden de fremstilles i virkeligheden. Dette gøres hurtigt og nemt og sparer dig for mange ærgelser, overskredne tidsplaner og omkostninger efterfølgende. Tyndplade-konstruktioner kan oftest sendes direkte til CNC laserskæring/kantbukning som en dxf/step fil. Programmet muliggør også simple FEM styrkeberegninger, hvilket udpeger de styrkemæssigt svage dele/detailjer i konstruktionen, således at disse kan forbedres.  • Arbejdstegninger og fremstilling

At opnå en funktionelt stærk, stabil og kostbillig konstruktion, der evt. nemt monteres i en større konstruktion kræver bl.a viden om materialer, mål- og geometriske tolerencer, montage, funktionskrav og mulige fremstillingsmetoder. Robcon har mange års erfaring i at udarbejde fremstillingstegninger, der ligger til grund for en kostbillig fremstilling af komponenten, under hensyntagen til bl.a montageegnethed, komponentens funktion, det miljø den skal fungere i, mv.